• Zmiany w asortymencie
      Nowe produkty na CO2 dostępne z magazynu. 

Zmiany w asortymencie

Nowe produkty na CO2 dostępne z magazynu.

2018-05-07
  1. Sprężarki Bitzer podkrytyczne i transkrytyczne.
  2. Rury K65 (Wieland) w sztangach na 130 i na 80 barów.
  3. Kształtki K65 na 120 barów
  4. Automatyka chłodnicza
    • Zawory rozprężne

    • Zawory elektromagnetyczne

    • Zawory zwrotne, odcinające, 3-drogowe

    • Zawory bezpieczeństwa

    • Presostaty

    • Filtry

    • Wzierniki

    • Złączki, podkładki

    • Przetworniki ciśnienia     

  5. Narzędzia
    • Manometry i stacje manometrów

    • Wykrywacze nieszczelności